Category: Поддръжка на Бягаща Пътека

Поддръжка на Бягаща Пътека

Регулиране на Лента на Бягаща Пътека

Регулиране на Лента на Бягаща Пътека

Регулиране на Лента на Бягаща Пътека Регулиране на Лента на Бягаща Пътека Препоръчваме Ви да изключите захранването 10 минути след като сте бягали в продължителност един час и половина. Лентата ще започне да се...