Регулиране на Лента на Бягаща Пътека

Регулиране на Лента на Бягаща Пътека

Регулиране на Лента на Бягаща Пътека

Препоръчваме Ви да изключите захранването 10 минути след като сте бягали в продължителност един час и половина.

Лентата ще започне да се пързаля, ако е прекалено разхлабена. Също ако е прекалено стегната ще окаже влияние на мотора и ще увеличи износването на ролките. Лентата трябва да може да се повдигне от платформата около 50 – 75 мм, ако степента на стегнатост е добре.

Центриране на лентата за бягане

Поставете бягащата пътека на равна повърхност. Пуснете я да работи със скорост 6 – 8 км/ч, за да проверите състоянието и. Ако лентата се отклонява на дясно, завъртете регулиращия болт с една четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка и вижте дали се е оправила. Продължавайте да регулирате, ако не е центрирана. Фигура – А

Ако лентата се отклонява на ляво, извадете предпазния ключ и регулирайте болта една четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка и проверете отново дали е центриран. Регулирайте докато не се центрира. Фигура – В

Регулиране на Лента на Бягаща Пътека

Регулирайте лентата след като ползвате уреда за определен период от време. Извадете предпазния ключ и регулирайте болта за една четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка и пуснете уреда, за да проверите дали е подходящо стегната лентата. Фигура – С

Регулиране на Лента на Бягаща Пътека